ÇOCUK İÇİN ALTERNATİF TIP YÖNTEMLERİNİ SEÇMEK AKILCIMI?

Son yıllarda kolay ulaşılabilir olması, doğadan geldiği için zararlı olabilme olasılığı yokmuş gibi kabul edilmesi ve kısmen ucuz olması nedeniyle tıp dışı alternatif uygulamaları sık görmeye başladık. Alternatif tedavi yöntemleri bazen tıbbi tedavilere destek olarak, bazen ilaç tedavisine cevap alınamadığında, bazen de tek başına kullanılmaktadır.

Devamı

İŞTAH ŞURUBU

İştahsızlık, geçmiş deneyimlerden veya sistemik hastalıklardan kaynaklanan, yiyeceklere karşı ilgi azlığı halidir. İştahsızlığa neden olan en önemli rahatsızlıklar gastroözofageal reflu hastalığı, oniki parmak barsağı ülserleri, glütene aşırı duyarlılık (çölyak) hastalığı, besin allerjileri, kansızlık, kabızlık, verem, yutma güçlüğü yaratan yapısal sorunlar ve diğer sistemik rahatsızlıklardır( enfeksiyonlar  ve nadiren kanser gibi).

Devamı

HANGİ MEYMEYİ TÜKETENLERDE ŞEKER HASTALIĞI DAHA AZ GÖRÜLÜYOR?

Meyve tüketiminin artırılması tip 2 diyabetin (şeker hastalığı) de içinde bulunduğu pek çok kronik hastalığın önlenmesinde önerilen beslenme şeklidir. İnsüline bağımlı olmayan diyabetin gelişiminde meyve tüketiminin önemini anlamaya yönelik, çok geniş katılımlı ve katılanların sağlık durumlarını, diyetlerini, hayat tarzlarını da içeren 2 yıl süreli izleme dayanan 3 farklı çalışma yapıldı.

Devamı

Doç. Dr. Arif Bahar – Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı

arifbahar 1962 yılında Trabzon’da doğdu. Tıp eğitimini üç yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde ve dört yılı GATA Tıp Fakültesinde olmak üzere iki ayrı kurumda tamamladı. 1987 yılında  bir yıl süreyle stajer teğmen olarak Psikiatri ve Kardiyoloji kliniklerinde görev aldı. 1992-1996 yılları arasında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İhtisası yaptı. 1996-1998 yılları arasında İzmir Hava Hastanesi’nde uzman doktor olarak görev aldı. Buradaki görevinin bitiminden 2004 yılına kadar GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nde Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 2005 yılında Doçent Dr. ünvanını kazandı. 2007 yılında emekli olup, mesleğini serbest olarak icra etmeye başladı.

Pediatrik Hematoloji, Enfeksiyon, Yenidoğan hastalıkları, Beslenme ve Metabolizma, Nöroloji, Nefroloji, Acil Pediatri, Endokrinoloji, Gastroenteroloji ve Genetik alanlarında, dokuzu uluslararası, 37’si ulusal dergilerde yayınlanmış, 38 i ulusal ve uluslarası kongrelerde sunulmuş çok sayıda bilimsel çalışması bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Devamı